Návrhy webu

 1. 1. Tvorba wireframe (návrh webu a rozložení prvků)

NÁKRES WEBU, ZÁKLADNÍ DRÁTĚNÁ STRUKTURA, ROZLOŽENÍ PRVKŮ

 

Pomocí wireframů, tedy drátěné kostry webu, lze před finální grafikou doladit strukturu, funkčnost, jednotlivé prvky a umístění funkcionalit. Wireframy lze jednoduše přepracovávat a ihned měnit, dle potřeb zákazníka i celého projektu.

Wireframy poté slouží grafikovi ke zpracování finální grafiky, kdy už nemusí ladit a složitě měnit jednotlivé prvky, dodělává poté jen celkovou finální grafiku a detaily.

Na základě wireframu dokáže také kodér či programátor přesněji a hlavně rychle zapracovat jednotlivé moduly a funkčnosti, nemusí se doptávat, kde co bude, a jak to bude fungovat, vše má přesně vyspecifikováno. 

 

V rámci řešení Wireframů provedeme následující:

 

 • Navrhneme rozvržení webu, eshopu tak, aby odpovídal Corporate Identity, daným požadavkům a případně i uživatelskému testování, tedy přání zákazníků.
 • Navrhneme Home Page, 2 hlavní kategorie, detail článků popřípadě produktu, rozmístění modulů a funkcionalit, nákupní proces (cílovou stránku).
 • Wireframy budeme konzultovat s vámi, případně otestujeme na uživatelích a doladíme finální podobu.
 • K wireframům sepíšeme zadávací manuál a specifikaci celého projektu, dle které se mohou řídit programátoři, tak, aby se na nic nezapomnělo a vše bylo dle představ provedeno. Obdržíte tak i technický manuál pro důležité prvky.

 

Doba dodání: 4 až 8 týdnů od objednání

 

 

 

 

 1. 2. Uživatelské testování

PŘÍMO VAŠI ZÁKAZNICI VÁM ŘEKNOU, CO JE ŠPATNĚ, CO JIM VADÍ A CO BY OCENILI ZMĚNIT

 

Testování webu dle předem připraveného scénáře, test průchodnosti webu k cíli, zjištění nedostatků a požadavků klientů, testování na 6-ti až 8-mi potencionálních klientech.

 

Před každou větší změnou doporučujeme provést uživatelské testování, které zaručí zjištění přesných požadavků cílových skupin. Ani odborník ze strany vývoje webu, ani odborník ze strany zadavatele nedokáže odhadnout přesné požadavky zákazníka, může se jen domnívat. Velmi vhodné je proto zjistit přímo u zákazníků, co se jim líbí, co ne, co postrádají, co by si přáli mít. Cílem je co nejvíce jim usnadnit průchodnost projektu a zajistit přesně co potřebují.

 

Pro tento účel se hodí uživatelské testování, kde se na konkrétních zákaznících testuje průchodnost webem. Přímo vaši zákazníci otestují orientaci a průchodnost vaší prezentace, pomohou odhalit nedostatky, popřípadě přispějí svými požadavky ke zlepšení webu.

 

V rámci řešení provedeme následující:

 

 • Vybereme konkrétní zákazníky (v databázi), popřípadě po oslovení vybereme skupinu zákazníků, tak aby odpovídala přesně vašim zákazníkům, dle určených skupinek (tedy dle pohlaví, věku, zaměření, atd. tak, aby z každé skupinky byl jeden, nebo dva zástupci). Připravíme takto minimálně 6 až 8 zákazníků pro test.
 • Vytvoříme scénář, dle kterého se bude testovat, ten s vámi doladíme a určíme finální podobu.
 • V UX laboratoři zadáme jednotlivě zákazníkům úkoly pro test, podrobně budeme sledovat a zapisovat jejich reakce, problematické body a požadavky.
 • Celý test zdokumentujeme a natočíme (nahrajeme tak reakce diváků, testerů). Toto provedeme jednotlivě u všech testovacích subjektů.
 • Test vyhodnotíme, sepíšeme závěry a návrhy na zlepšení.
 • Dodáme konkrétní návod na vylepšení jednotlivých částí webu a cílových stránek.

Výsledek lze poté použít pro realizaci redesignu i pro budoucí náměty na zlepšení.

 

Doba dodání 4 až 10 týdnů od objednání

 

 

 

 

 1. 3. Copywriting (obsahová stránka webu)

VHODNÝ TEXT DOKÁŽE NEJEN PŘINÉST POŽADOVANÉ INFORMACE A NASMĚROVAT NÁVŠTĚVNÍKA, DOKÁŽE TAKÉ PRODAT.

 

Kvalitní textový obsah je nedílnou součástí SEO. Díky vhodnému obsahu se dokážete dostat na přední pozice ve výsledcích vyhledávání, máte také větší šanci zobrazovat se na různé varianty, které zákazníci hledají.

 

Copywriting pro web není dnes jen o textech, součástí Copywritingu jsou dnes VIDEA, PRODEJNÍ A MOTIVAČNÍ TEXTY, prezentace, různé formy zobrazování i Flash animace, ale především strategie a provázanost s jinými zdroji. Právě text, neboli celkově obsah zaručí nejen lepší pozice, ale i prestiž, odkazy a propojení s různým zdroji.

 

Vytváříme různé formy textů od prodejních textů, produktových textů, krátkých PR článků, po rozsáhlé články či prezentace, vkládání videí, tvorbě šablon, obrázkové metody a další. Texty (obsah) tak tvoříme pro články, detaily produktů, kategorie, prezentace a jiné.

 

V případě zájmů provádíme také překlady do slovenštiny, němčiny, angličtiny.  

 

Obvykle u jednoduchých článků a plnění (přepis) obsahu na web cena 390 Kč za 1 NS, u specifických a kvalitních článků, propracovaných produktových textů či článků včetně nadpisu, struktury, hypertextových odkazů včetně UTM parametrů (u odkazů) cena 990 Kč za 1 NS. Konkrétní realizace je stanovena dle dohody.

 

Doba dodání: dle počtu normostran