Webová analytika

 1. 1. Zjištění potenciálu trhu

NEVÍTE SI RADY, ZDA ROZJET BUSINESS V URČITÉ OBLASTI?

 

Pomoci různých nástrojů a dlouhodobých statistik a metod lze zjistit možný potenciál trhu a jeho případný vývoj (zdali roste, stagnuje, klesá). Zjistíme potenciál hledanosti klíčových slov, potenciál z vyhledávačů, placených kampaní, sociálních sítí a jiných zdrojů internetu. Zjistíme přibližně konkurenci v daném prostředí, chování zákazníků a jejich zájem.

 

Lze tak stanovit potenciál trhu ve vaší oblasti, včetně objednávek, které můžete generovat, pokud splníte určitá pravidla, která v rámci tohoto dokumentu uvedeme.

 

Uvidíte konkrétní čísla a můžete se rozhodnout, na co se přesně zaměřit, a jak dlouhá bude návratnost investic.  

 

Doba dodání: 1 až 2 týdny od objednání

  1. 2. Analýza konkurence

CHCETE ZJISTIT SLABÉ STRÁNKY VAŠICH KONKURENTŮ A JAK JE PŘEDBĚHNOUT?

 

V rámci řešení provedeme obecnou analýzu konkurence v dané oblasti. Důkladně projdeme projekty 3 vašich hlavních konkurentů (které buďto dodáte, nebo vybereme za vás). V případě zájmu zanalyzujeme více konkurentů.

 

V rámci analýzy konkurence uvedeme plusy a mínusy konkurentů, co dělají špatně, co naopak dobře, jak si stojí v různých zdrojích provozu (SEO, Linkbuilding, PPC, porovnávače, atd.). Dáme vám tipy, jak tyto konkurenty předběhnout a co dělat jinak a lépe než oni.


Doba dodání: 1 až 2 týdny od objednání


 


 

 1. 3. Audit webu (současný stav projektu, tipy na vylepšení) 

CHCETE ZJISTIT NEDOSTATKY VAŠEHO PROJEKTU, CO PŘESNĚ A JAK SPRAVIT, CO DĚLAT?

 

Audit webu vám sdělí, jak jste na tom s vašim projektem, uvidíte konkrétní chyby a nedostatky, které vám brání v získání více zákazníků (návštěvníků). V rámci řešení nejen odhalíme dané chyby, ale také vám konkrétně poradíme, jak tyto chyby odstranit.

 

Váš projekt zanalyzujeme v těchto oblastech:


 • technická stránka projektu, technické nedostatky
 • přístupnost a použitelnost projektu pro zákazníky či návštěvníky
 • analýza cílových stránek (v případě eshopu nákupního procesu)
 • SEO optimalizace obsahové části i řešení zpětných odkazů
 • placené kampaně (PPC)
 • porovnávače zboží (v případě eshopu - Zbozi, Hledejceny)
 • sociální sítě (Facebook a jiné)
 • další možné zdroje provozu

 

Dostanete tak přesný návod co je špatně a jak toto odstranit.


Doba dodání: 3 až 4 týdny od objednání 


 4. Analýza klíčových slov

NA JAKÁ SLOVA A FRÁZE SE ZAMĚŘIT PŘI REALIZACI SEO ČI PPC? CO VAŠI ZÁKAZNÍCI VLASTNĚ HLEDAJÍ?

 

Klíčová slova jsou základním pilířem. Klíčová slova využijete při vytváření PPC kampaní, při návrhu informační architektury webu, při SEO, při tvorbě Linkbuildingu (budování zpětných odkazů) a v neposlední řadě taky v obsahové části webu. Před zahájením prací na SEO by měla být vždy provedena důkladná analýza klíčových slov, která odhalí všechna důležitá klíčová slova, na která byste se měli zaměřit.

Správná volba klíčových slov je velmi důležitá, špatný výběr klíčových slov může mít negativní důsledky pro celý web. Příliš obecná slova sice budou přivádět návštěvnost, ale s největší pravděpodobností daný návštěvník neprovede konverzi. Je nutné volit klíčová slova velmi důkladně, aby přinášela co nejlépe cílenou návštěvnost.

V rámci realizace vám dodáme dokument, ve kterém naleznete seznam všech nejdůležitějších klíčových slov a frází (maximálně do 200 slov a frází, v případě zájmu i více).

Součástí analýzy jsou i praktické ukázky, jak a kde klíčová slova vhodně rozmístit.


Doba dodání: 1 až 2 týdny od objednání 


 

 


 1. 5. Technická analýza, analýza použitelnosti webu

CHCETE VĚDĚT, CO MÁTE TECHNICKY ŠPATNĚ? CO BRÁNÍ LEPŠÍ KONVERZI A PRŮCHODNOSTI ZÁKAZNÍKŮ?

 

Sledování nejdůležitějších bodů a zásad použitelnosti a přístupnosti webu, sledování průchodnosti webu, barevnou viditelnost, uživatelskou přívětivost, doporučení na odstranění nedostatků. Zjištění, co je špatně technicky v rámci projektu, co brání lepší indexaci vyhledávači a co brání zákazníkům provést lepší konverzi, dospěl k cíli.

 

V rámci realizace provedeme následující:  

 

 • soupis technických nedostatků, které brání vyhledávačům, zákazníkům a jiným zdrojům v lepší konverzi
 • zjištění průchodnosti projektu, nalezení cesty k cíli, konverzi, nákupní proces
 • analýza přístupnosti a použitelnosti pro zákazníky, co jim brání v lepší orientaci
 • návrhy na vylepšení struktury, návrhy nové struktury
 • určení problémových bodů z uživatelského hlediska 


Doba dodání: 3 až 4 týdny od objednání  


  1. 6. Revize a nastavení Google Analytics

MÁTE SPRÁVNĚ NASTAVENY STATISTIKY GOOGLE ANALYTICS? AŽ 80% KLIENTŮ MÁ STATISTIKY ŠPATNĚ A PLNĚ NEVYUŽÍVÁ JEJICH POTENCIÁL. VY UŽ NEBUDETE MEZI NIMI!


Statistiky Google Analytics jsou nesmírně důležité pro správnou realizaci online marketingu. Pokud jsou správně nastaveny, dokážete sledovat veškeré náklady, návratnost investic, co se vyplácí a co ne. Můžete se tak zaměřit na důležité věci, zjistit průchodnost k cíli, co zákazníky zajímá, a co je odrazuje.

 

V rámci tohoto řešení pro Vás nastavíme Google Analytics, zkontrolujeme správnost nastavení kódu a dáme doporučení. Profil správně nastavíme, založíme cíle, propojíme s Webmasters Tools, nastavíme filtry, měnu, elektronické obchodování (popřípadě jiná specifika), propojíme se sociálními sítěmi, nastavíme vyhledávání, pokročilou analýzu na stránce a další náležitosti.

Zašleme vám základní doporučení, co v rámci Google Analytics sledovat.


Doba dodání: do 1 týdne od objednání